Washington Ballad

from by pascal mullon

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

about

Scroll down for English. Ελληνική μετάφρσαη παρακάτω

lyrics

À présent que tout est fini
Avant même d'avoir commencé
À l'Élysée tout est monotone
Et toi tu brilles... à Washington
Du ministère des finances tu es partie au FMI
De toi ne reste qu'un prénom, un prénom qui hante mes nuits
Un prénom de femme

Christine
Toi aussi tu m'as pris pour un socialiste
Mais ouvre tes grands yeux et ne sois plus triste
De mes derniers exploits contemple la liste

Regarde !
Pour les patrons j'ai fait le CICE
20 milliards de l'état rien que pour eux
Mon plaisir à moi c'est de rendre le MEDEF, heureux
Quand c'est pas moi qui paie

Ratifié,
Le pacte budgétaire européen
Bruxelles a désormais les nations en main
Christine, pour privatiser l'école et les soins
Et les retraites, reviens !

Christine !
Je fais tout pour toi
Nous ne sommes pas très différents, regarde-moi !
Nos amis sont les mêmes Bouygues, BNP et Véolia
Je ferais n'importe quoi
Pour être aussi à droite que toi.

Je sais bien
Que le droit du travail nous complique la vie
Quand on veut baisser les salaires pour faire du profit
Et c'est bien pour ça que j'ai créé l'ANI :
« T'accepte ou j'te licencie ».

Christine
Pour te montrer ma loi de programmation militaire
Qui permet sans procédure judiciaire
De mettre sur écoute jusqu'au mail des grands-mères
Je traverserais l'Atlantique en scooter!

Christine !
Je fais tout comme toi
Nous ne sommes pas très différents, regarde-moi  !
Moi aussi j'y travaille à la précarité d'l'emploi
Je f'rais n'importe quoi
Pour être aussi à droite que toi.

Christine  !
Je fais tout comme toi
Nous ne sommes pas très différents, regarde-moi  !
Nos amis sont les mêmes, la banque mondiale, la NSA
Je fais n'importe quoi
Pour être aussi à droite que toi.

Ce qui m'habite de concupiscent
Tu le ferais taire, Christine, en un instant
Ainsi je folichonne de passade en passade
Mais pas un coup avec Lagarde.

---------

Now that everything is over
Before it even started
At the Élysée everything is black and grey
As you shine in Washington

From the ministry of finance, you left for the IMF
Leaving behind you nothing more than a name, a name which haunts my nights
The name of a woman

Christine
You too took me for a socialist
But open your big eyes and don't be sad anymore
Watch the list of my feats

Look!
For the bosses I did the CICE law
20 billions only for them
It's my little pleasure to make the CEOs happy
When it is not me paying

I ratified
The European fiscal stability treaty
Brussels now has the nations in its hands
Christine, to privatise schools, public health
And pensions, come back!

Christine!
I do anything for you
We are not that different, look at me!
Our friends are the same, Bouygues, BNP and Véolia
I would do anything
To be as right-wing as you

I do know
That the industrial law makes our life difficult
When we want to decrease salaries to make more profit
This is precisely why I made the law ANI:
« You say yes or I sack you ».

Christine
To show you my military programming law
Which allows, without juridicial proceedings
Spying on even grand-mothers' emails
I would cross the Atlantic in motorbike!

Christine
I do everything like you
We are not that different, look at me!
I too am working on precarity of employment
I would do anything
To be as right-wing as you

Christine
I do everything like you
We are not that different, look at me!
Our friends are the same, the world bank, the NSA
I do everything
To be as right-wing as you

All concupiscence I have inside me
You would make it silent, Christine, in one second
And so I loose myself in stories with no tomorrow
But not one single shag with Lagarde

---------

Τώρα που όλα τελείωσαν
Πριν καν ξεκινήσουν
Στου Μαξίμου [της Γαλλίας] είναι όλα μονότονα
Κι εσύ λάμπεις στην Ουάσινγκτον

Από το υπουργείο οικονομικών έφυγες για το ΔΝΤ
Από σένα παραμένει μόνο ένα όνομα, ένα όνομα που στοιχειώνει τις νύχτες μου
Το όνομα μιας γυναίκας

Κριστίν
Κι εσύ με πέρασες για σοσιαλιστή
Αλλά άνοιξε τα μεγάλα σου τα μάτια και πάψε να είσαι θλιμένη
Θαύμασε τη λίστα των τελευταίων μου κατορθωμάτων

Κοίτα!
Για τα μεγάλα αφεντικά έκανα καινούργιο νομοσχέδιο
20 δις μόνο για αυτούς
Η χαρά μου είναι να κάνω τους διευθυντές ευχαριστημένους
Όταν δεν πληρώνω εγώ

Επικύρωσα
Την ευρωπαϊκή νομισματική συμφωνία
Οι Βρυξέλλες έχουν πλέον τα κράτη στα χέρια τους
Κριστίν, για να ιδιωτικοποιήσεις τα σχολεία, την περίθαλψη
Και τις συντάξεις, ξαναγύρνα!

Κριστίν
Τα κάνω όλα για σένα
Δεν διαφέρουμε τόσο, κοίταξέ με
Οι φίλοι μας είναι οι ίδιοι, οι Bouygues, BNP και Véolia [γαλλικές πολυεθνικές]
Θα έκανα τα πάντα
Για να είμαι όσο δεξιός όσο εσύ

Το ξέρω
Ότι οι εργασιακοί νόμοι μας κάνουν τη ζωή δύσκολη
Όταν θέμε να ρίξουμε τους μισθούς για να αυξήσουμε τα κέρδη
Κι για αυτό ακριβώς δημιούργησα το νομοσχέδιο ΑΝΙ:
« Δέχεσαι ή σε απολύω ».

Κριστίν
Να σου δείξω το στρατιώτικό μου πρόγραμα
Που επιτρέπει χωρίς δικαστική άδεια
Να υποκλέπτεις μέχρι και τα ιμέιλ των γιαγιάδων
Θα διάσχιζα τον Αντλαντικό με μηχανάκι!

Κριστίν
Τα κάνω όλα σαν εσένα
Δεν διαφέρουμε τόσο, κοίταξέ με
Κι εγώ δουλεύω για την εργασιακή ανασφάλεια
Θα έκανα τα πάντα
Για να είμαι όσο δεξιός όσο εσύ

Κριστίν
Τα κάνω όλα σαν εσένα
Δεν διαφέρουμε τόσο, κοίταξέ με
Οι φίλοι μας είναι οι ίδιοι, η πανγκόσμια τράπεζα, η NSA
Κάνω τα πάντα
Για να είμαι όσο δεξιός όσο εσύ

Ό,τι λαγνία με κυριεύει
Θα το έκανες να σωπάσει, Κριστίν, σε μια στιγμή
Έτσι πεταρίζω από ιστοριούλα σε ιστοριούλα
Αλλά ούτε ένα πήδο με τη Λαγκάρντ.

credits

from Avant la fin, released April 9, 2017

tags

license

all rights reserved

about

pascal mullon France

contact / help

Contact pascal mullon

Streaming and
Download help